Pomiń nawigację

3 sierpnia 2022 r.

Weź udział w badaniu dotyczącym ekspansji zagranicznej

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zachęcamy do udziału w badaniu, które pozwoli zaprojektować narzędzia szkoleniowe tak aby mogły służyć przedsiębiorcom z sektora detalicznego, którzy chcą rozpocząć internacjonalizacje swojego biznesu.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie tej ankiety.

Badanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców (MSP) z sektora handlu, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w działaniach na arenie międzynarodowej.

Wypełnienie ankiety nie zajmuje więcej niż 5 minut. Tutaj znajdziesz ankietę!

Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+: START

Celem projektu START jest poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym w celu zachęcenia detalistów do rozwijania swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Projekt będzie zapewniać doświadczonym sprzedawcom i młodzieży lub bezrobotnym zainteresowanym handlem detalicznym narzędzia do rozwoju kariery zawodowej, zdobywanie kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz zdobycie wiedzy wymaganej do opracowania strategii konkurencyjnej, wejście na rynek zagraniczny. Głównym celem projektu START jest pomoc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom z sektora detalicznego w opracowaniu międzynarodowej strategii dla swojego biznesu, dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Celem jest pomyślne wdrożenie procesu internacjonalizacji, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.

 

Cel badania:

Celem badania wśród MŚP z sektora handlu detalicznego w całej Unii Europejskiej, jest znalezienie ich realnych potrzeb; jakie umiejętności i postawy są niezbędne do pomyślnej internacjonalizacji biznesu detalicznego, a następnie stworzenie szkolenia które pozwali przedsiębiorcom z sektora handlu detalicznego rozwijać te kompetencje

 

Dziękujemy za współpracę i pomoc!


Opublikowano: 03.08.2022 12:11
Poprawiono: 03.08.2022 10:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: