Pomiń nawigację

Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

29 sierpnia 2022

Zamknięcie VI naboru do projektu SWO

26 sierpnia 2022

Prawo do bycia zapomnianym – czy dane osobowe faktycznie zawsze można usunąć?

O RODO[1], które zaczęło być stosowane od 25 maja 2018 r., napisano już wiele. Duża część 2017 r., a także niemal cały 2018 r. upłynął pod znakiem dyskusji o ochronie danych osobowych i prawach, którymi...

26 sierpnia 2022

Niezawarcie umowy przez wykonawcę zamówienia publicznego – potencjalne konsekwencje

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”) postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się na dwa sposoby – albo zawarciem umowy, albo j...

24 sierpnia 2022

Film szkoleniowy po ukraińsku – zakładanie firmy w Polsce

Planujesz założyć działalność gospodarczą w Polsce, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie wiesz jaką formę działalności wybrać na początek? Obawiasz się skomplikowanych procedur? Zapraszamy do obejrzenia ...

24 sierpnia 2022

Навчальний фільм: створення фірми в Польщі

Плануєте заснувати власну господарську діяльність у Польщі, але не знаєте, з чого почати? Не знаєте, яку форму діяльнос...

22 sierpnia 2022

Zmiana profesji – dobrze przygotowany skok do wody

18 sierpnia 2022

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie

Zawieranie oraz rozwiązywanie wszelkiego rodzaju umów, jak również realizowanie obowiązków z nich wynikających, czy to uregulowanych w Kodeksie pracy, czy w Kodeksie cywilnym, jak również w innych ustawach, w...

18 sierpnia 2022

Nowelizacja przepisów KSH

Brak wyraźnych ram prawnych dla przekształceń i podziałów transgranicznych spółek to zjawisko, które zostało zidentyfikowane w prawie Unii Europejskiej (UE) jako to, które prowadzi do powstawania barier w ko...

12 sierpnia 2022

Dyrektywa Omnibus – obowiązek informowania o cenach

Uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. dyrektywa Omnibus[1] przewiduje wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Przepisy dyrektywy, a w ślad za nimi przepisy implementujących dyrektywę ustaw ...

12 sierpnia 2022

Regulacje dotyczące rozwoju finansów cyfrowych – rozporządzenie MiCA

W Unii Europejskiej trwają prace nad pakietem regulacji dotyczących finansów cyfrowych. Pakiet, oprócz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (ang. Markets in Crypto-assets, MiCA)[1]...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań